VI HAR PLASS TIL FLERE

Bli andelsmedlem

Fellespakkeriet har nå 45 andelseiere tilsluttet selskapet, men det er alltid plass til flere.

Alle andelseierne har innbetalt andelskapitalen på kr. 35.000. Den langsiktige ambisjonen er at bortimot 100 produsenter av frukt, grønnsaker og bær skal være andelseiere i Fellespakkeriet.

GEOGRAFISK OVERSIKT OVER ANDELSEIERE: ANTALL:
Lier 20
Svelvik 11
Øvre Eiker 3
Nedre Eiker 2
Sandefjord 2
Sande 2
Moss 1
Holmestrand 1
Ringerike 1
Horten 1
Asker 1

BLI ANDELSMEDLEM!