Forside

Om oss

Aktuelt

Fellespakkeriet i bilder

Utleielokaler og pakketjenester

Resultater

Andelseiere

Samarbeidspartnere

Kulturer som blir pakket

Administrasjonen

Kontakt oss

Bli andelsmedlem

Fellespakkeriet SA
Fruktveien 21 3402 Lier

Telefon: 32 84 61 00
Organisasjonsnr: 992 878 169

Slik blir Fellespakkeriet

22.07.10
strek

Det nærmer seg igangkjøring på Lille Valle i Lier. 1. august er det klart til å ta imot produsentenes avling av frukt og grønnsaker for lagring, sortering og pakking.


Moderne pakkeri
Fellespakkeriet blir et moderne pakkerianlegg der det er lagt vekt på effektiv produksjon, kvalitet i lagring og kjøling, moderne maskiner og svært gode arbeidsforhold for de ansatte.

Bygget er på ca. 3000 kvadratmeter. Produktene leveres rett på kjøling i adskilte anlegg for frukt og grønnsaker. Derfra går ferden på truck inn i den store og luftige pakkerihallen for sortering og pakking.

Etter å ha passert pakkemaskinene, transporteres de ferdigpakkede varene inn i nye kjøleanlegg for optimal lagring på ferdigvarelagre før levering til mottaker og transport på bil til markedene.
Selve pakkehallen er på ca. 850 kvadratmeter. Den inneholder også et skjærerom, bl.a. beregnet for selleri. 

Pakkelinjen for epler vil bli den dominerende maskinen i pakkehallen som også vil romme flowpack-maskin og etterhvert andre egnede pakkemaskiner. Emballasjelageret er plassert i umiddelbar tilknytning til pakkerihallen.

Pakkerianlegget på Lille Valle vil få de mest moderne garderobe- og oppholdsrom for de ansatte.

Fellespakkeriet

Fellespakkeriet

Fellespakkeriet