Forside

Om oss

Aktuelt

Fellespakkeriet i bilder

Utleielokaler og pakketjenester

Resultater

Andelseiere

Samarbeidspartnere

Kulturer som blir pakket

Administrasjonen

Kontakt oss

Bli andelsmedlem

Fellespakkeriet SA
Fruktveien 21 3402 Lier

Telefon: 32 84 61 00
Organisasjonsnr: 992 878 169

Godt resultat i 2013

15.05.14
strek

Fellespakkeriet greide det krevende tredje driftsåret svært godt. Driftsinntektene kom opp i 29,9 millioner kroner mens driftutgiftene ble 26,7 millioner. Etter finanskostnader, finansinntekter og skattekostnad, resulterte dette i et årsresultat på 1,850 millioner.


Styreleder i Fellespakkeriet, Harald Buttedahl, er både stolt og fornøyd. – Det er grunn til å rette stor takk for god innsats til alle medarbeidere, styremedlemmer og andelseiere. Allerede da vi planla Fellespakkeriet, var vi klar over at det tredje året ville bli krevende økonomisk. Resultatet i 2013 er derfor veldig hyggelig, sier Buttedahl.
Styrelederen mener at den gode utviklingen og det flotte resultatet viser at bønder er i stand til å samarbeide, også på  tvers av kulturer og kommunegrenser. Samtidig viser 2013-regnskapet at Fellespakkeriet greide å skaffe ekstra inntekter ved lagring av importfrukt. –  Det er slike inntekter som på sikt vil gi andelseierne flere fordeler, blant annet ved lavere pris på pakking av egne produkter, sier styreleder Buttedahl.