Forside

Om oss

Aktuelt

Fellespakkeriet i bilder

Utleielokaler og pakketjenester

Resultater

Andelseiere

Samarbeidspartnere

Kulturer som blir pakket

Administrasjonen

Kontakt oss

Bli andelsmedlem

Fellespakkeriet SA
Fruktveien 21 3402 Lier

Telefon: 32 84 61 00
Organisasjonsnr: 992 878 169

Ble imponert

17.01.13
strek

Lier spiller en av hovedrollene i frukt- og grønnsakmarkedet i Norge. Nylig fikk bygda besøk av medlemmene i det nasjonale omsetningsrådet.


Styreleder Harald Oskar Buttedahl viser medlemmene av omsetningsrådet at Fellespakkeriet for frukt og grønnsaker er i full drift.

Lier spiller en av hovedrollene i frukt- og grønnsakmarkedet i Norge. Nylig fikk bygda besøk av medlemmene i det nasjonale omsetningsrådet. Deres ansvar er å sørge for at det er balanse i markedet for ulike jordbruksprodukter. Det nye Fellespakkeriet for frukt og grønnsaker sto sentralt i Lier-besøket.

Styreleder Harald Oskar Buttedahl orienterte om ideen bak pakkeriet, arbeidet med realiseringen av foretaket og tok medlemmene med på omvisning i anlegget der maskinene gikk for fullt, og det pågikk pakking av både frukt og grønnsaker.

Medlemmene av omsetningsrådet virket tydelig imponert over anlegget på Lille Valle Vest. Leder av rådet er Ottar Befring. Lederen oppnevnes av Landbruks- og matdepartementet. Befring er fylkesmann i Møre og Romsdal og tidligere statssekretær i Landbruks- og matdepartementet.

– Det er imponerende å se hva man har fått til på så kort tid her på Fellespakkeriet, sa Befring i sin hilsningstale.

– Det er veldig viktig at de norske jordbruksvarene i markedet holder svært høy kvalitet. Et fellespakkeri vil bidra til dette. Det gleder oss å se bønder med tro på framtida, og ekstra fint er det at pakkeriet eies av bøndene selv, sa Befring.

Omsetningsrådet har sitt mandat fra Stortinget gjennom Omsetningsloven, og har myndighet til å iverksette markedsreguleringstiltak, fastsette omsetningsavgift og disponere markedsreguleringsmidler. Rådet har 11 medlemmer som representerer staten, bondeorganisasjonene, samvirkebedriftene og ikke-samvirkebasert næringsmiddelindustri. Landbruket og samvirke har til sammen flertall.

Etter pakkeri-besøket gikk turen til Fruene på Haugestad for lunsj før Lier-dagen fortsatte hos Marius Egge, en dag som begynte med gårdsbesøk hos Hans Bernhard og Kirsten R. Justad.

Fellespakkeriet befaring

Leder av omsetningsrådet, Ottar Befring, er meget tilfreds med at bøndene på Østlandet har gått sammen om å realisere Fellespakkeriet for frukt og grønnsaker i Lier.