Forside

Om oss

Aktuelt

Fellespakkeriet i bilder

Utleielokaler og pakketjenester

Resultater

Andelseiere

Samarbeidspartnere

Kulturer som blir pakket

Administrasjonen

Kontakt oss

Bli andelsmedlem

Fellespakkeriet SA
Fruktveien 21 3402 Lier

Telefon: 32 84 61 00
Organisasjonsnr: 992 878 169

Byggingen i full gang

04.05.10
strek

Byggingen av det nye Fellespakkeriet for frukt, grønnsaker og bær er i full gang i Lier. 1. august står pakkeriet klart til å ta imot produkter fra produsenter i ni kommuner sentralt på Østlandet.


Styreleder i Fellespakkeriet SA, Harald Oskar Buttedahl (t.v.) og styremedlem Audun Holmen konstaterer at byggingen av pakkerianlegget i Lier er i full gang.

Byggingen av det nye Fellespakkeriet for frukt, grønnsaker og bær er i full gang i Lier. 1. august står pakkeriet klart til å ta imot produkter fra produsenter i ni kommuner sentralt på Østlandet.

Styreleder Harald Oskar Buttedahl inspiserer byggeplassen, og gleder seg over at fellesanlegget nå realiseres. – Dette er et fremtidsrettet prosjekt, igangsatt og støttet av produsenter som har stor tro på samarbeid og fremtiden for norsk frukt- og grønnsaksproduksjon, sier han. Buttedahl er selv én av de ni ildsjelene som de siste årene har stått på for å få i gang det produsentstyrte og produsenteide fellespakkeriet som nå bygges på eiendommen Lille Valle Vest sentralt i Lier.

Her blir pakkeriet en del av en landbruksrelatert næringsklynge som betår av konservesfabrikk, driftsmiddel-leverandør, grønnsakslager med kontrollert atmosfære m.m.
-Beliggenheten er perfekt, bare noen hundre meter fra E18 og med kort avstand til produktene som skal lagres, sorteres og pakkes i Fellespakkeriet. Det nye pakkeriet blir på ca. 3000 kvadratmeter, og inneholder kjølelagre for råvarer og ferdigvarer, stor pakkerihall, garderober, toaletter med mer.
 
Til nå har 37 frukt- og grønnsaksprodusenter i ni kommuner sentralt på Østlandet tegnet eierandel i Fellespakkeriet som er organisert som SA (samvirkeforetak). De fleste er fruktprodusenter. Til sammen skal det investeres mer enn 20 millioner kroner i bygninger og ca. seks millioner i maskiner. Hele anlegget finansieres ved andelskapital, ansvarlig lån fra flere av andelseierne, bidrag fra partene i jordbruksforhandlingene, banklån etc.  I tillegg har Innovasjon Norge, Fylkesmannen i Vestfold, Fylkesmannen i Buskerud, Statens Landbruksforvaltning og Buskerud fylkeskommune bidratt med forprosjektmidler.

Byggingen startet rett over påske. Nå er det hektisk aktivitet på byggeplassen. På jordene omkring er det våronn og planting av grønnsaker. Når høsten kommer, skal Fellespakkeriets kjølelagre og maskiner være driftsklare.
-Det blir hektisk både på jordene, i frukthagene og på byggeplassen i ukene og månedene fremover. Og Fellespakkeriet er i rute, sier styreleder Buttedahl.

For spørsmål og ytterligere informasjon:
Styreleder i Fellespakkeriet SA, Harald Oskar Buttedahl:  977 44 291