Forside

Om oss

Aktuelt

Fellespakkeriet i bilder

Utleielokaler og pakketjenester

Resultater

Andelseiere

Samarbeidspartnere

Kulturer som blir pakket

Administrasjonen

Kontakt oss

Bli andelsmedlem

Fellespakkeriet SA
Fruktveien 21 3402 Lier

Telefon: 32 84 61 00
Organisasjonsnr: 992 878 169

Besøk fra Innovasjon Norge

10.08.10
strek

Innovasjon Norge har lenge vært en aktiv deltaker i etableringsprosessen for Fellespakkeriet, både som hovedfinansieringskilde for forprosjektet i 2009/2010, og som jordbruksavtalepartenes “forlengede arm” i prosjektet.


Innovasjon Norge har lenge vært en aktiv deltaker i etableringsprosessen for Fellespakkeriet, både som hovedfinansieringskilde for forprosjektet i 2009/2010, og som jordbruksavtalepartenes “forlengede arm” i prosjektet.

I jordbruksoppgjøret i 2007 ble det bevilget et tilskudd for å bidra til etableringen av Fellespakkeriet. Avtalepartene ga Innovasjon Norge i oppdrag å forvalte disse midlene og sikre at de ble brukt slik som forutsatt. Innovasjon Norge har bidratt med veiledning og kvalitetssikring av prosjektet og den første delutbetalingen av tilskuddet er nå foretatt. De resterende midlene vil bli utbetalt i løpet av høsten.

Seniorrådgiverne Ole Bertil Grennæs(t.v.) og Ole Herman Oppen fra Buskerudkontoret i Drammen besøkte forleden byggeplassen og var imponert over framdriften i prosjektet.